Tuesday, October 16, 2012

new life
'Mwen menm, mwen vin pou moun ka gen lavi, 
epi pou yo genyen l' an kantite.'First post about Jesula here.
Recent post about the birth of baby Sarah here. 

Home: